459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Katatonie a kataplexie

Popis katatonie a kataplexie

Fyziologie (jak to má fungovat)

Dobře víme, že pohyb našeho těla provádějí svaly pohybového aparátu a jejich činnost zase řídí nervové buňky z mozku.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Kataplexie je termín používaný pro krátký, záchvatovitý a přechodný výpadek svalového napětí. Pacient na určitou chvíli nemůže ovládat svaly, ale je při plném vědomí.

Katatonie jsou potom pohybové abnormality nejčastěji vyvolané nějakou duševní chorobou.

Příčiny

Příznaky

Kataplexie se projevuje jako úplný výpadek svalového napětí a tudíž nemožnost ovládat svaly vlastního těla, na poměrně krátký časový úsek. Může dojít k pádům nebo nekoordinovaným pohybům.

Katatonie je nejčastěji popisována jako stereotypní pohyby či mimika, grimasování nebo naopak ztuhnutí v bizarních polohách a grimasách.

Komplikace

Katatonie a kataplexie způsobuje pacientů především problémy v každodenním životě, ať už v profesionálním nebo soukromém. Tyto poruchy velmi často doprovází nějakou závažnější psychickou poruchu.

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Pomáhá zpravidelnění životního režimu.

Léky

Zatím zůstává moderní medicínou nevyléčena.

(Informační zdroje stránky)